تاکید بر گسترش اعتراضات مسالمت آمیز در بحرین

مخالفان رژیم آل خلیفه که در خارج از بحرین اقامت دارند بر لزوم گسترش اعتراضات مسالمت آمیز تاکید کردند.
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر