یوروپل درباره بازگشت تروریست ها به اروپا هشدار داد

پلیس اروپا درباره اقدامات شبکه های تروریستی از جمله داعش در اروپا هشدار داد.
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر