دردسر هواپیمایی آتا برای مسافران مشهد-تهران، این بار با "تعجیل پرواز"

درحالی قرار بود پرواز شماره 5236 هواپیمایی آتا ساعت 22:30 دیشب انجام شود که این پرواز حدود 6 ساعت زودتر انجام شد، مسئله‌ای که اعتراض مسافران این پرواز را به دنبال داشت. مسئولان هواپیمایی آتا توپ این اقدام عجیب را به زمین آژانس صادر کننده بلیت انداخت.