طرح دو فوریتی ممنوعیت خرید کالاهای آمریکایی

مقابله به مثل همه گرایش های سیاسی مجلس شورای اسلامی ایران با اقدامات ستیزه جویانه آمریکا، هفته آینده با طرح پیشنهادی نماینده مردم اردکان انجام خواهد شد.

سرویس خبری