پیشنهاد روسیه برای کمک رسانی به اهالی حلب

روسیه به سازمان ملل پیشنهاد داد: با ایجاد ۴ گذرگاه انسانی زمینه کمک رسانی به شرق حلب و خروج صدها بیمار فراهم شود.
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر

سرویس خبری