افشای طرح غرب برای اختلال در نظام بانکداری روسیه

شورای امنیت فدرال روسیه اعلام کرد طرح دستگاههای اطلاعاتی غربی برای حمله الکترونیک گسترده به نظام بانکداری روسیه با هدف ایجاد اختلال در کار بانک های بزرگ این کشور را کشف کرده است....

سرویس خبری