وزارت خارجه آزادی فوری دو وکیل ایرانی در کنیا را خواستار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ار مقامات کنیا خواست دو شهروند ایرانی را فوراً آزاد کنند.

سرویس خبری