ژنرال به دنبال طلسم‌شکنی؛/ گزارش زنده؛ تراکتورسازی 0 - پدیده 0