قربانی اعتماد منصوریان را بی جواب نذاشت

مهاجم گلزن آبی پوشان با گلی که در دیدار با صبای قم به ثمر رساند اجازه نداد تا کابوس از دست رفتن نتیجه برای آبی ها تکرار شود.

سرویس خبری