ورود تجهیزات استراتژیک بندری سبز به کشور برای اولین‌بار