برخورد جدی کمیته انضباطی در مورد بازی جنجالی صبا و استقلال

رئیس کمیته انضباطی از برخورد جدی با متخلفان در بازی صبای قم برابر استقلال تهران خبر داد.