کاهش وزن 30 کیلویی گزارشگر مشهور

ظاهرا عمل جراحی روی جواد خیابانی گزارشگر صداوسیمای ایران نتیجه مثبتی منجر شده است.

سرویس خبری