حضور عجیب نماینده ایران روی سکو کنار نماینده رژیم اشغالگر قدس!

این سوال از مسئول تیم اعزامی موی تای ایران به جام جهانی روسیه وجود دارد که چرا با وجود اینکه می داند ایران رژیم ظالم و غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد و ورزشکاران جوانمرد ما برای این موضوع حتی از مدال طلای خود گذشتند، اجازه داده نماینده ایران روی سکویی قرار بگیرد که نماینده رژیم جعلی اسرائیل در آن سکو قرار گرفته است؟!