مزدک میرزایی گزارشگر چلسی ـ سیتی

مزدک میرزایی گزارشگر باتجربه شبکه 3 گزارش بازی حساس چلسی و منچسترسیتی را برعهده خواهد داشت.

سرویس خبری