ترکیب صنعت نفت آبادان اعلام شد

نادر دست نشان 11 بازیکن تیمش برای دیدار با سیاه جامگان را اعلام کرد.