معاملات امسال بورس به 169 میلیارد سهم رسید

حجم معاملات بورس از ابتدای امسال تاکنون به 169میلیارد سهم و حق تقدم رسید.