رامین و پریمیوف بالاخره فیکس شدند/ ترکیب پرسپولیس برابر ماشین مشخص شد