ممنوعیت تدریس به زبان خارجی در دانشگاه‌ها/ مصوبه ای که دانشجویان خارجی را کاهش می دهد

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان از ممنوعیت تدریس به زبان خارجی در دانشگاهها و مشکلات آن گفت.