تظاهرات هزاران مسلمان در اندونزی علیه فرماندار جاکارتا

هزاران تن از مسلمانان جاکارتا علیه فرماندار این شهر به دلیل توهین به مقدسات مسلمانان تظاهرات بر پا کردند.

سرویس خبری