سقوط نرخ محبوبیت رییس جمهوری کره جنوبی به ۴ درصد!

نرخ محبوبیت رییس جمهوری کره جنوبی به ۴ درصد رسید