حسن زاده: عاملان درگیری در ورزشگاه قم مجازات می شوند

رئیس کميته انضباطی گفت: برای ریشه کن شدن درگیری ها بخصوص در لیگ برتر با خاطیان برخورد می کنیم.

سرویس خبری