ثبات قیمت میوه در دو هفته اخیر/ قیمت گوجه فرنگی کماکان بالاست