وزیر خارجه انگلیس: برقراری روابط اقتصادی با ایران در صدر سیاست ما قرار دارد

بوریس جانسون اعلام کرد تلاش برای برقراری روابط جدید اقتصادی با ایران در صدر سیاست های انگلیس در آسیا قرار دارد.

سرویس خبری