تلاش برای رهایی از آتش!!!

بامداد امروز آتش سوزی در یکی از بلوک های مجتمع فیروزه مشهد رخ داد...