بی انضباطی کرار را نیمکت نشین کرد/ اعلام ترکیب تراکتور برای بازی با پدیده

ترکیب تیم تراکتورسازی برای بازی با پدیده مشهد مشخص شد.