همایش ابعاد حقوقی، اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هفته آینده برگزار می‌شود

همایش ابعاد حقوقی، اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.