واکنش جهانبخش به احتمال رویارویی با آزمون

در صورتی که آلکمار از گروهش صعود کند و روستوف هم بتواند در لیگ قهرمانان اروپا از آیندهوون امتیاز بگیرد و به لیگ اروپا بیاید، احتمال رویارویی جهانبخش با آزمون در لیگ اروپا وجود دارد و این موضوع برای ایرانیان بسیار جذاب خواهد بود.