اپل برای تمرکز بر روی آیفون 8 میزان سفارش قطعات آیفون 7 را کاهش داده است