گاف بی‌سابقه امنیتی یورو پل

اطلاعات امنیتی "یورو پل" درباره گروه های تروریستی، در اقدامی بی سابقه روی اینترنت قرار گرفته است....

سرویس خبری