نایب رئیس باشگاه:/ با حمایت جهان چاپه کوئنزه را دوباره خواهیم ساخت

گلسون دلا کاستا، نایب رئیس باشگاه چاپه کوئنزه مدعی شد که باشگاه با کمک تمام جهان، دوباره خود را خواهد ساخت.

سرویس خبری