نایب رئیس باشگاه:/ با حمایت جهان چاپه کوئنزه را دوباره خواهیم ساخت

گلسون دلا کاستا، نایب رئیس باشگاه چاپه کوئنزه مدعی شد که باشگاه با کمک تمام جهان، دوباره خود را خواهد ساخت.