زهیوی: این فوتبال نبود، جنگ بود

زهیوی می گوید انگیزه های زیادی برای بازی با فولاد داشته است اما کارت زرد داور او را برای این بازی محروم کرده است.