نگرانی‌های استیضاح کنندگان وزیر راه منطقی است/ تعداد امضاءکنندگان در حال افزایش

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی‌های استیضاح کنندگان وزیر راه به حق است.