تصادف دو خودرو در تقاطع + فیلم

برخورد خودروی ون با یک دستگاه کامیون در هندوستان را مشاهده می‌کنید.

سرویس خبری