واردات داروی انبرل قطع نشده است/ سهم 10 درصدی واردات این داروها در بازار

رییس سازمان غذا و دارو واردات بی رویه داروهایی که نمونه داخلی دارند را غیرمنطقی دانست.