تاکید بر گسترش همکاری ها در سفر وزیر جهاد کشاورزی به هلند

وزیر جهاد کشاورزی با «هنک کامپ»، که به دعوت رسمی مقامات هلند در صدر هیئتی به این کشور سفر کرده است، با وزیر امور اقتصادی هلند دیدار و گفتگو کرد.
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر