آناستازی یا استوبچف سرمربی تیم ملی والیبال ایران

ما به صورت مستقیم و جدی با آناستازی و استویچف وارد مذاکره شدیم و هفته آینده مذاکرات‌مان با یکی از آنها نهایی می‌شود.