پوتین: توجه روسیه به شرق است

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد روسیه نه به علت روابط پرتنش با غرب، بلکه به علت منافع ملی‌اش، توجه خود را به شرق آسیا معطوف می کند.