دفاع عجیب پزشکیان از وزیر راه!

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است با حذف کردن افراد مشکلات حل نمی‌شود.

سرویس خبری