برقراری تعادل در بازار ارز با دلار 3700 تومانی/ بانک مرکزی بازار را مدیریت کند