بازگشت رونالدینیو به میادین فوتبال

احتمال دارد دو ستاره پیشین تیم ملی آرژانتین و برزیل چند ماه در تیم چاپه کونئسه بازی کنند.