تشدید تحریم های ژاپن علیه کره شمالی

ژاپن تحریم های خود را علیه کره شمالی تشدید می کند.