چین مالیات خودروهای لوکس را افزایش داد

چین از خریداران خودروهای لوکس مالیات بیشتری دریافت می کند.
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر