جزئیات جدید از تخلف مالی در شرکت عمران شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات جدید از تخلف مالی صورت گرفته در شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: کل اعتبارات داده شده برگشت داده شد، ضمن آن‌که پرداخت به شیوه جدید با ضوابطی که داریم در حال انجام است.