فهرست نامزدهای تیم منتخب سال فیفا اعلام شد

فدراسیون بین المللی فوتبال( فیفا) و اتحادیه جهانی بازیکنان( فیفپرو) فهرست نهایی اسامی ۵۵ نامزد تیم منتخب ۲۰۱۶ را اعلام کردند.
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر