تروریسم خدشه ای به اراده ایران وارد نخواهد کرد

سفیر ایران در لبنان در سالگرد انفجار سفارت ایران در بیروت گفت: تروریسم و حامیان بین المللی آن خدشه ای به اراده ایران وارد نخواهند کرد.
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر

سرویس خبری