رونالدو تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد؟

رونالدو با ثبت یک شرکت در ایرلند، در چند سال گذشته روشی عجیب برای دور زدن مالیات پیدا کرده.

سرویس خبری