امروز تشییع پیکر ۷ شهید حله

پیکر ۷ شهید تازه شناسایی شده حمله تروریستی حله امروز در خوزستان تشییع می شود.
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر