کلاه‌برداری ایرلاین ایرانی از ایرانی‌ها در فرودگاه نجف/خردسالان و زنان قربانی رانت‌جویی " زاگرس"

فروش یک بلیت به چند نفر در ایام پیک سفر، اقدام متقلبانه ای است که شرکت هواپیمایی زاگرس در اربعین امسال طی چند مورد در فرودگاه نجف به کار برده و خردسالان و زنان، قربانی کلاهبرداری این ایرلان ایرانی از ایرانی ها در دیار غربت شده اند.