وزیر تجارت نیوزلند امروز به تهران می‌آید

وزیر تجارت نیوزلند گفت: ایران به عنوان شریک قدیمی تجاری کشور ما محسوب می‌شود و فرصت‌های تجاری متعددی میان دو کشور وجود دارد.