آذربایجان درباره لغو روادید با اتحادیه اروپا گفت‌وگو می‌کند