آذربایجان درباره لغو روادید با اتحادیه اروپا گفت‌وگو می‌کند

باکو قصد دارد درخصوص سفر بدون روادید با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود.

سرویس خبری